Adana TERAS Çatı KAPATMA Aktarma ve Yapım Ustası

İletişim formu

Adana TERAS Çatı kapatma Çatı Aktarma Ustası Önce Bölgeye uygulanacak çalışma Için Adana TERAS Çatı kapatma çatı Alanında uzman ustalarımız keşif yaparak proje hazırlarlar.
Adana TERAS Çatı çatılarınızın Olduğu alanlarda nelere kapatma Adana TERAS Çatı kapatma çattı ustalarımız Tarafından Uygulamaya konulur duyulduğu İhtiyaç A.Ş ..
Adana TERAS Çatı kapatma çatı ustalarımız Analiz Yapılan Adana TERAS Çatı kapatma Çatı yapilacak Bölgeye gegbekli duyulan malzeme saptarlar.
Adana TERAS Çatı kapatma çatılarınızın Olduğu alanlarda nelere Ihtiyaç duyulduğu Adana TERAS Çatı kapatma çattı ustalarımız Tarafından Uygulamaya konulur.

Adana-TERAS-cati-kapatma-Aktarma-ve-Yapım-Ustası

Adana-TERAS-cati-kapatma-Aktarma-ve-Yapım-Ustası

Öncelik Olarak İstanbul geneline Tüm bölgelerine Adana TERAS Çatı kapatma çatı Uygulamaları Adana TERAS Çatı kapatma çatı sistemleri profesyonel Adana TERAS Çatı kapatma çatı ustalarımız tarafında güven ziyaretinde kalite ilkelerini siz Değerli müşterilerinine tr Ekonomik yazınız Yazınız Fiyatlar ile sunmaktadır.Adana TERAS Çatı kapatma Çatı Ustalarımız Türkiye genelinede Hizmet vermektedirler . BİZE ULAŞIN

Adana, Türkiye’nin Bir ili ziyaretinde tr Kalabalık altıncı şehri. Gore verilerine 2015 yılı, 2.183.167 nüfusa sahiptir. Şehir merkezi, Akdeniz’den 30 km içeride Seyhan Nehri’nin bulunmaktadır ÜZERİNDE. Akdeniz sahil imkb Karataş Yumurtalık (Ayas) ismi ile on iki adet Sahil üzerinde ilçesi bulunmaktadır Ettik şeridinde. Yine Akdeniz üZERİNDE Bulunan Ceyhan ilçesinde imkb ticari Amaçlı liman bulunmaktadır.

3,45 milyon uzanan Doğudan, Adana-Mersin Büyükşehir Bölgesi’nin, 100 kilometrelik Boyunca batıya sahiptir nüfusa. Türkiye’deki altıncı Büyük metropol alan OLUP ülkenin ÖNDE gelen Bir Ticaret kültür merkezidir Ettik.

Adana Olan Maden’in zengini 4. bölge; manganez krom, demir, çinko Kurşun Yatakları Açısından önemi taşımaktadır Ettik.

Adana’nın merkezi, Mersin, Adana, Osmaniye A.Ş. Hatay illerini kapsayan Coğrafi, Ekonomik A.Ş. Kültürel Bir bölge Olan Çukurova’nın Merkezinde bulunur. Yaklasik 5,62 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin Büyük Bir bölümü, tarıma elverişli oldukca, Genis düz Üzerinde Üzerinde Bir arazidir Ettik.

İçindekiler [gizle]
1 Etimoloji
2 Tarihçe
2.1 Antik geçmiş
2.2 Orta Çağ
2.3 Cumhuriyet dönemi
3 Coğrafya,,
3.1 İklim
4 Nüfus
5 Ekonomi
5.1 Ticaret
5.2 Tarım
5.3 Hayvancılık
5.4 Madencilik
6 Kültür
6.1 Turizm
6.2 Mimari
6.3 Sanat
6.4 Mutfak
7 Spor
8 Yonetim
8.1 Yerel yönetim
8.2 Büyükşehir Belediyesi
8.3 İlçeler
8.4 mahalleler
9 Eğitim
10 Altyapı
10.1 Ulaşım
10.2 Sağlık
11 Kardeş Şehirler
12 Galeri
13 Kaynakça
14 Dış Bağlantılar
etimoloji [Dil | Kaynağı Dil]
Birçok kaynağa Göre Adana ismi Hitit İmparatorluğu egemenliğindeki Kizzuvatna krallığının Adanya URU Adlı şehrinin isminden türemiştir. [3] Başka iddialar imkb ismin; . Mısır’dan gelip Yunan şehri Argos’a yerleşen mitolojik Yunan kabilesi Danaoi ya da efsanevi karakter Danaus’la Ilgili Olduğu şeklindedir Danaja adındaki Bir ülkeyle Bağlantılı Olan erken Mısır metinleri Thutmosis II (1437 MÖ) Amenophis III (MÖ 1390-1352) ‘dan kalan yazıtlardır Ettik. [4] Miken Uygarlığı’nın çöküşünden (1200 Mo) Sonra Ege’deki bazi mülteciler Kilikya sahillerine gitmislerdir. Dananayim ya da Danuna Sakinleri; Ramses III hükümdarlığı sırasında MÖ 1191 Yılında Mısır’a saldıran Bir grup denizci Olarak tanımlanır. [5] Denyen imkb Adana şehrinin Sakinleri Olarak bilinir. AYRICA söz konusu ismin PIE dilinde da-nu (nehir) Dana-na-vo (nehir kenarında Yaşayan insanlar) (İskitli Göçmenler) Rigveda (Danavas) A.Ş. ‘da Yaşayan iblisler ile Bir Bağlantısı Olması mümkündür. [6]

. Homeros’un İlyada’sında Şehir Adana Olarak Anılır Olarak da bilinirdi. (: Ἀντιόχεια τῆς Κιλικίας Yunanca) ya da Antiochia ad Sarum ( “Sarus Üzerindeki Antiohya” Ἀντιόχεια ἡ πρὸς Σάρον Yunanca) Helenistik Kilikya’daki Antiohya dönemde Helsinki Atlas editörleri Adana’yı Geçici Olarak Quwê Olarak tanımlamışlardır (Çünkü çivi yazısı kitabelerinde o sekılde belirtilmiştir). İsim Bazi kaynaklarda Kardiyo ZAMANDA Coa Olarak da gösterilir Ettik Kitab-ı Mukaddes’te belirtilen Kral Süleyman’ın Temin Ettiği atlarını Yer Olduğu yönünde yaklaşımlar bulunmaktadır. [7] Şehrin Ermenice ismi Ատանա Atana ya da Ադանա Adana’da ‘dır.

Bir antik Grek-Roma efsanesi’ne Göre Adana ismi kökenini; . Seyhan Nehri (Sarus) yakınlarında Bir yere gelip Adana’yı kuran Uranus’un üzerinde on iki oğlu Adanus Sarus’tan almaktadır Ettik Şehrin ismine İlişkin daha eski Bir efsaneye Göre imkb Akad, Sümer, Babil, Asur A.Ş. Hitit mitolojileri Tarafından Ormanın yakınlarında yaşadığına inanilan A.Ş. Teşup Veya Ishkur Olarak da Bilinen gök gürültüsü tanrısı Adad’ın ismi bu Bölgeye verilmiştir. Bu Savi kanıtlayan Hititlilerin isimleri A.Ş. El Yazmaları o BÖLGEDE bulunmuştur. Bu teori Gökgürültüsü Tanrısı’nın Çok fazla yağmur getirmesi Ettik bu yağmurun Bölgeye Büyük Bir bolluk sağlamasından beridir devam eder. Sakinleri Tarafından sevilir saygı duyulurdu Ettik yörenin Bu tanrı. ONUN şerefine, söz konusu bölge “Uru Adaniyya;” Diğer Bir deyişle “Adana Bölgesi” Olarak anılmaya başlanmıştır.

Ali Cevad’ın ‘Memalik-i Osmaniye Coğrafya Lügatı’na Göre imkb Adana’da Yaşayan İslamlar, Adana ismini Harun Reşid’in vali nasb Ettiği Ebu Süleym Ezeni’ye nisbet etmektedir. Ayni kitaptaki bilgilere Göre yerleşik Rumlar, Adanus Sarus’un Adlı Iki Kardesin Adını ÖNE çıkarırlar. [8]

Tarihçe [Dil | Kaynağı Dil]

Bağdat Demiryolu’ndan Bir görünüm
Adana’nın tarihçesi 3.000 yıl öncesine Kadar dayanmaktadır; . Bölgedeki arkeolojik Paleolitik Çağ’a değin uzanan insan yerleşkelerini gün yüzüne çıkarmıştır SONUÇLARI Arkeologların taş Bir duvar ziyaretinde Bir Şehir Merkezi buldukları Tepebağ Höyüğü Neolitik Çağ’da İnsa edilmistir A. .. Ş, Çukurova bölgesindeki en Eskişehir Olarak düşünülmektedir Adana Bir Yer Sümer destanlarından biri Olan Gılgamış Destanı’nda söz edilmektedir isminde; ancak bu çalışmanın coğrafyası sözü Geçen yerin konumunu belirlemek icin cok muğlaktır.

Hattuşaş (Boğazkale) ‘de Hitit Kava yazıtlarına Bulunan Göre Kizzuwatna, 1335 MÖ dolaylarında Hititlilerin Koruması Altında Adana’yı yöneten ilk krallıktı. Kardiyo ZAMANDA Şehir Uru Adaniya A.Ş. . Sakinleri İMKB Danuna Olarak anılırdı MÖ 1191-1189’a rastlayan yillarda Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüyle Başlayan batı Kaynaklı Akınlar ovanın denetiminin çok sayıda küçük Çaplı krallıklara geçmesine neden ölmüştür, akabininde de Asurlular Mo 9. Dizi, Persler, MO 6. Yüzyılda MÖ 333’te Büyük İskender, Selevkoslar, Kilikya korsanları, Pompey Romalı devletadamı; Kilikya Ermeni Krallığı (Kilikya Krallığı) ziyaretinde bölgenin denetiminde söz sahibi olmuslardir.

Adana’nın tarihçesi özü itibarıyla Tarsus’un tarihçesiyle Bir Bağlantısı Vardır; on iki Şehrin Hakkinda Hakkinda Konumu nehir Tarafından değiştirildiğinden bu Şehirler sıklıkla Kardiyo kent Olarak Anılır A.Ş. Seyhan Nehri’ne komşu Olan bu ismi de asırların seyrine Göre değişmiştir. Romalılar Döneminde Adana’nın Göreceli Olarak az Bir önemi arz etmekteydi ziyaretinde bu sıralarda bölgenin metropolü konumunda Tarsus bulunmaktaydı. Gnaeus Pompeius Magnus devrinde imkb Şehir Kilikya korsanları Için Bir hapishane Olarak kullanılmıştır. birkac yüzyıl Sonra Şehirde Doguya giden Roma askeri yolu Kurulmuştur. istasyon Bir’e benzetilmiş ÜZERİNDE Roma İmparatorluğu’nun kesin çöküşünün Ardından bölge Bizans İmparatorluğu’nun Bir Parçası Haline gelmiş A.Ş. 395’te MS muhtemelen Julianus’un hükümdarlığı zamanında gelişmişti. Büyük köprülerin, yolların, hükümet binalarının, sulama Adana A.Ş. beraber fidanlıkların inşasıyla Ettik Kilikya bölgenin en önemli Diğer Diğer ziyaretinde gelişkin ticaret merkezi Haline gelmistir. Özellikle Kilikyalılar devrinde Ayas (Bugünkü Adıyla Yumurtalık) Kozan (eski Adıyla Sis) bölgedeki Diğer Büyük Şehir yönetim merkezleriydi Ettik Ettik.

Adana Tarih Boyunca sırasıyla Luvi Krallığı (MÖ 1900), Arzava Krallığı (MÖ 1500-1333), Hitit İmparatorluğu (MÖ 1900-1200), Asurlular (713-663 BC), Pers İmparatorluğu (MÖ 550-333), Helen Antik Yunan Uygarlığı (MÖ 333-323), Selevkos İmparatorluğu (MÖ 312-133), Kilikya Prensliği (178-112), Romalılar (MÖ 112 -395), Bizans İmparatorluğu (395-638; 964-1071), abbasiler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Memlükler, Ramazanoğlu Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu A.Ş. Türkiye’nin egemenliği Altına Girmiştir.

Antik geçmiş [Dil | Kaynağı Dil]
Seyhan Ceyhan nehirlerinin deltasında Verimli sulak Arazide kurulu Adana’nın tarihi, A.Ş., Coğrafi Hakkinda Hakkinda Konumu nedeni ile M.Ö. 6000 yıllarına dek uzanmaktadır. Adana, Antik Kilikya Bölgesi’nin en önemli Diğer Diğer şehirlerinden birisidir. Hititler’den Osmanlı’ya, gelmiş geçmiş birçok medeniyetlerin beşiğidir. Yaygın görüşe Göre Adana, Adını yunan mitolojisine Göre Gök Uranus’un oğlu Adanus’un ‘dan almıştır Tanrısı. Ancak Bu Konuda Başka muhtelif Görüşler de ileri sürülmüştür. Bir görüşe Göre Adana ‘ya en eski Yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri Olan Hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. AIT Boğazköy metinleri Olarak Bilinen M.Ö. 1650 yıllara tarihlenen Bir Hitit tabletinde, Adana havalisinden Uru ADANIA yani Adana bölgesi Olarak bahsedilmektedir. Bu Konuda Ooohh sadece sadece bu tablet dikkate alınacak olsa bile, Adana isminin en az 3640 Yıllık Bir Geçmişi Vardır. Bir Başka rivayete Göre eski çağlarda Seyhan nehri kıyılarının bol miktarda söğüt ağacı ile Kaplı Olması Mezopotamya kavimlerince Ve ağacın bu ziyaretinde ağacı Olarak Tanınması da kente Adana isminin verilmesinde Etkili olmustur . Yine Başka Bir görüşe Gore, Ormanlık yörelerde yaşadığına inanilan Fırtına tanrısı Adad (Teşup) adının, Ormanları bol Toroslar ile Seyhan nehri bölgesinin olusturdugu Adana yöresine isim Olarak verilmiş olduguna inanılmaktadır. Fenikeliler de Bölgeye efendi anlamına gelen tarım A.Ş. bitki tanrısı Adonis’in Adını vermişlerdir.

Tarihi arastirmalardan Elde edilen bilgilere Gore, Adana, yontma Taş Devri’nden bu Yana YAPILAŞMA Yapılaşma yerleşim yeri olmustur. Kilikya’nın en eski yapılaşma Yapılaşma yerleşim merkezlerinden biri Tepebağ Höyüğü ilk çağlardan kalmadır. Höyükte rastlanan surlarla çevrili kent çekirdeği Burada Neolitik çağda Yaşayan kent dönemine ışık tutmaktadır .

Kilikya yöresinde Yapılan arkeolojik Araştırmalar neticesinde uzerinde değişik uygarlık ile devlet, krallık, Beylik Ettik padişahlık gibi çok Çeşitli siyasi güçlerin Ortaya cıktıgı görülmüştür. Kilikya’yı egemenlikleri Altına Alan Medeniyetler şu sekılde sıralanabilir: Luvi Krallığı, Kizzuvatna Krallığı, Hitit Krallığı, Kue (Ove) Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Asur Krallığı, Syennesis Krallığı, Pers İmparatorluğu, Helenistik Dönem, Selevkos Krallığı, Otonom Dönem, Roma İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Ramazanoğlu Beyliği Osmanlı İmparatorluğu A.Ş ..

Orta Çağ’da da Adana eski önemini korumaya devam etmiş, bu durum, İpek Yolu’nun buradan geçmesiyle daha da artmıştır. Bu dönemde buraya egemen Olan uygarlıklar imkb bunlardır: Doğu Roma İmparatorluğu devri (395-638), Selçuklular Devri (1071-1097 ). Bu dönemde Çeşitli uygarlıklar Kilikya bölgesine egemen Olmak için Savaşlar yapmışlardır.

Orta Çağ [Dil | Kaynağı Dil]
7. . Yüzyılın ortalarında Şehir Araplar Tarafından ele geçirilmiştir Arap Kökenli Bir kaynağa Göre Şehrin ismi Yazene’nin torunu Ezene’den gelmektedir.

Bizans 964’te Adana’yı yeniden ele geçirmiştir. 1071’de Alp Arslan’ın Malazgirt Meydan Muharebesi zaferinin Ardından Selçuklular Bizans İmparatorluğu’nun Büyük Bir kısmını Hakimiyeti Altına almıştır. 1071 yilindan Bir Süre Önce Adana’ya ulaşıp şehri ele geçirmişlerdir; 1097 ‘ de Birinci Haçlı Seferi önderi Ettik Tancred Adana’yı ele geçirene Kadar şehri Ellerinde tutmuşlardır.

1132 Yılında I. Levon komutası Altındaki Kilikya Ermeni Krallığı Tarafından ele geçirilmiştir. 1137’de imkb Bölgeye Bizans kuvvetlerince el konulmuştur Göster göster Fakat Ermeniler 1170 dolaylarında şehri yeniden hakimiyetleri Altına almışlardır. 1268’de Şehrin Büyük Bir bolumunu yıkan şiddetli o meydana gelmistir mı. Deprem sonrasında Adana yeniden insa edilip 1359’a Kadar Kilikya Ermeni Krallığı’nın Bir bölümü Olarak kalmistir ancak Yapılan Bir barış antlaşması Sonucu Şehir III. Konstantin Tarafından Mısır’ın Memluk Sultanı’na devredilmiştir. Memlüklülerin sehre girmesiyle beraber birçok Türk Ailesinin Adana’ya yerleşmesine olanak sağlanmıştır . Memlükler Tarafından GETİRİLEN Ramazanoğulları Osmanlılar Adana’yı ele geçirene dek Şehirde hüküm sürmüş Türk ailelerinden birisidir.

Cumhuriyet dönemi [Dil | Kaynağı Dil]
I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Adana çevresi Fransa Tarafından masrafları isim Edildi Ettik. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı esnasinda gösterdiği diplomatik Başarı Sonucu Yapılan 20 Ekim 1921 Tarihli Ankara Anlaşması ile Fransa, Adana çevresinden çekilmek Zorunda Kaldı (5 Ocak 1922) A.Ş ..

II. Dünya Savaşı sırasında (1943 30 Ocak) İngiltere Winston Churchill İsmet İnönü, Adana’ya A.Ş. başbakanı 23 kilometre uzaklıktaki Yenice’de Bir araya gelmistir. Toplantıda Churchill, II. Yanındaki Türkiye’nin müttefikler Dünya Savaşı’na katılmasını istemiş, ancak İnönü bunu reddetmiştir. Tarihte bu Adana Buluşması Olarak bilinir zirve.

1955 Yılında Demokrat Parti hükumetinin ABD ile Yaptığı Anlaşma geregi olarak, Gösterilen Gösterilen İncirlik Beldesinde NATO Hava Üssü Kuruldu doğusundaki Adana’nın 10 km. Soğuk Savaş yıllarında, 1991 Körfez Savaşı’nda 2003 ziyaretinde Irak Savaşı’nda Etkin Olarak kullanılmıştır.

1956 Yılında Seyhan Barajı Hidroelektrik Santrali hizmete açıldı, A.Ş ..

1998 Yılında 6.2 büyüklüğünde meydana gelmistir Öyle mi. Ceyhan Depremi Olarak Bilinen depremde cogu Ceyhan’da olmak Üzere Toplam 145 kisi yasamini kaybetti.

Adana, 1986 Yılında çıkarılan 3306 Sayılı Kanun [9] ile büyükşehir Unvanı kazandı. On iki ilçe üzerinde Başlangıçta (Seyhan Yüreğir ve) Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sınırlarına Dahil Edildi. 5216 çıkarılan 2004 Yılında Sayılı kanun ile büyükşehir belediyesinin Sınırları valilik binası merkez Kâbil edilerek yarıçapı 30 kilometrelik Olan dairenin sınırlarına genişletildi. [10] Bu Sınırlar icinde kalan 5 ilçe, büyükşehir ilçe belediyeleri Haline geldi. [10] 2012 Yılında belediyesinin Ardından Büyükşehir 6360 Sayılı Kanun ile 2014 seçimlerinin Türkiye Yerel çıkarılan Sınırları il Mülki Sınırları oldu. [11]

Coğrafya [Dil | Kaynağı Dil]
güneyinde Akdeniz’i A.Ş. Arasında Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır Ettik Kıyısında. boylamları yarımadasının Adana Anadolu Yer alan 36 ° 30-38 ° 25 kuzey enlemleri ile 34 ° 48-36 ° 41 doğu Adana, tarihte Batılılar Tarafından daha çok Kilikya Olarak Bilinen Çukurova’ya Bir giriş kapısı Olarak Hizmet eden Akdeniz’in kuzeydoğu kenarında bulunmaktadır. Düzlük Genis uzanır Bu Toros Dağları’nın güneydoğusu Boyunca.

Adana’dan Çukurova’nın batısındaki Tarsus’a giden yol Toros Dağları eteklerindeki tepelerden geçer. Sıcaklık, ONUN yükseltiyle beraber düşer, Çünkü yol Yaklasik Olarak 4000 m’lik Bir rakıma ulaşır İç Anadolu düzlüklerine doğru devam Eder Ettik geçer kayalıklı Bir geçit Olan Gülek Boğazı ‘ndan A.Ş ..

Şehrin kuzeyini hidroelektrik santralleri A.Ş. 1956 Yılında yapımı tamamlanan Seyhan haznesi kuşatır. Baraj hidroelektrik kuvveti Için YAPILMIS OLUP alçak Çukurova düzlüğünü sulamak amaçlıdır. On iki sulama Kanalı üzerinde Ovaya dökülen Şehrin, Şehir Merkezi Boyunca Doğudan batıya doğru geçer. Yüreğir Ovasını sulama Amaçlı Yapılan Başka Bir kanal da bulunmaktadır.

Adana Osmaniye’de dogusunda, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde illeri güneyinde Ettik batısında Mersin A.Ş., Kayseri kuzeyinde Akdeniz ile çevrilidir. Güneyi 160 km’yi bulan Akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü 14.125 km²’dir. Şehir merkezinin denizden Yüksekliği 23 metredir.

Adana, Orta Toroslar’ın Bir bölümü ile Amanos Dağları Tarafından çevrilidir. Toroslar -batıdan doğuya- Uzunyayla’ya Kadar uzanır. Bu dağlarda 3000 metreyi Geçen yüksekliklerin yanı Sıra sert yamaçlara derin vadilere rastlanır Ettik. Toroslar’ın bu bölümünde İç Anadolu’yu güneye bağlayan en önemli Diğer Diğer geçit Olan Gülek Boğazı bulunur.

Toros Çukurova denir imkb Amanoslar ile Akdeniz Arasında kalan Alana’yı Ettik. Misis Dağları pek YÜKSEK olmayan Görünümleri ile Çukurova’yı ikiye böler. Güneyde kalan bölüme “Aşağı Ova” kuzeyde kalan bölüme ise “Yukarı Ova” denir.

İl Sınırları dahilinde irili ufaklı birçok akarsu bulunmasına Rağmen Seyhan Ceyhan A.Ş. nehirleri Adana’nın en önemli Diğer Diğer akarsularıdır.

Iklim [Dil | Kaynağı Dil]
. Adana, TİPİK Akdeniz iklimine sahiptir . Kışları, YAZLARI imkb sıcak yağışlı Ettik kuraktır Ettik ilik . En YÜKSEK sıcaklığı 12 Haziran 2012’de nemle Birlikte 53,0 ° C, nemsiz 46 ° C Olarak ölçülmüştür En düşük sıcaklıksa 28 Ocak 2012’de -6 ° C Olarak kayıtlara geçmiştir.

[gizle] Nuvola apps kweather.svg Adana iklimi Hava-yağmur-thunderstorm.svg
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
En YÜKSEK sıcaklık rekoru, ° C 26,5 26,7 32,0 37,5 40,6 41,3 44,0 45,6 43,2 39,4 33,3 30,8 45,6
Ortalama en YÜKSEK sıcaklığı, ° C 14,9 16,2 19,5 23,8 28,2 31 , 7 33,8 34,6 33,1 29,0 22,5 16,8 25,3
Ortalama sıcaklık, ° C 9,6 10,5 13,5 17,5 21,7 25,6 28,1 28 , 25,9 21,3 15,5 11,2 19,0 5
Ortalama en düşük sıcaklık, ° C 5,5 6,1 8,5 12,1 15,9 20,0 23,2 23,5 20 , 4 15,9 10,7 7,1 14,0
Tu düşük sıcaklık rekoru, C -8,1 -6,4 -3,6 -1,3 5,6 11,2 11,5 14,8 9 ° , 3 4,8 -4,3 -4,4 -8,1
Ortalama Yağış mm 84,8 67,8 54,7 109,8 47,6 19,8 7,0 5,3 17,6 40,6 72 7 126,7 654,4
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü [12]
Nüfus [Dil | Kaynağı Dil]
Adana’da Şehir Nüfusu 1927-1997
Yıl 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997
Nüfus 72.577 76.473 88.100 100.367 117.642 192.800 231.548 289.219 347.454 475.384 574.515 763.769 916.150 1.037.924
Adana’da Şehir Nüfusu 2000- 2011
Yıl 2000 2007 2008 2009 2010 2011
nüfus 1.130.710 1.366.027 1.525.115 1.563.545 1.591.518 1.617.284
Osmanlı İmparatorluğu Tarafından 1893 Yılında Yapılan nüfus sayımı sonucuna Göre Adana merkezin Nüfusu 70.702 kişidir. BUNUN% 82’sini Türkler,% 14’ünü Ermeniler,% 2’sini Rumlar% 2’sini Katolik oluşturmaktaydı Ettik.

İkinci Dünya Savaşı’nın Ardından gelen yardımlar Ettik Başlayan Endüstriyel Yatırımlar ile Büyüme Sürecine giren Adana’nın merkez Nüfusu 2009 yılı TÜİK gore 1.563.545 [13] kişiye ulaşmıştır. Verilerine Adana nüfusunun% 87’si şehirlerde,% 13’ü imkb köylerde yaşamaktadır . [14]

Ekonomi [Dil | Kaynağı Dil]

Adana, Seyhan kıyıları Kurttepe A.Ş.
Adana, ilk sanayileşen şehirlerden biri olmustur. A.Ş. inşasıyla Seyhan Barajı’nın tarım tekniklerindeki gelişimlerle beraber 1950’li yillarda Tarımsal verimde Büyük Gelişmeler yaşanmıştır.

Adana, pamuk, buğday, soya fasulyesi, arpa, üzüm narenciyenin Büyük miktarlarda üretildiği Çukurova tarım bölgesinin Pazarlama Dağıtım merkezidir Ettik Ettik. Türkiye yetilen mısır A.Ş. Soya fasulyesinin yarısını Adana’da üretilmektedir. Türkiye’deki yerfıstığının% 34’ü ziyaretinde portakalın% 29’u Adana’da yetiştirilmektedir. [15] Bölgedeki çiftçilik ziyaretinde tarım Kaynaklı şirketlerin cogu genel müdürlüklerini Adana’da açmıştır.

Tekstil A.Ş. deri sanayi Adana’nın üretiminin% 29’unu olusturan A.Ş. kollarıdır [16] Büyük Sanayi bitkisel yağ ile İşlenmiş yiyecek Üreten Tesisler de sayıca fazladır. 2008 itibarıyla Adana’da Türkiye’de en Üst sıralarda yer alan 500 sanayi firmasının 11’ine ev sahipliği yapar. [17] Otomotiv Sanayide Adana’nın En Büyük Olan Temsa’nın 2.500’den Fazla çalışana Sahip OLUP Yıllık firması 4.000 otobüs üretmektedir. Marsan-Adana, Türkiye’deki En Büyük margarin bitkisel yağ fabrikasıdır Ettik. [18] Advansa Sasa, 2.650 kişiye istihdam etmek etmek sağlamakta OLUP avrupa’nın En Büyük polyester üreticisidir. [19] Adana küçük-orta A.Ş. kuruludur Sanayi Bölgesi’nin 1225 hektar alan Üzerine Ölçekli 300 Organize civarı tesise ev sahipliği yapmaktadir.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, fuarlara, ziyaretinde iş konferanslarına ev sahipliği yapar ziyaretinde şu anda Çukurova’daki İşletmeler Için Temel buluşma noktasıdır ettik. [20] Kültür Akademi Yönelik 2000 kişilik Kongre Merkezi, 2010 Yılında Çukurova Üniversitesi kampüsüne açılmıştır Ettik. [21] Adana HiltonSA, Seyhan Sürmeli Hayvanlar İÇİN UYGUN Otelleri Kullanıcı Şehrin 5 YILDIZLI otelleridir Ettik. Sheraton Türkmen Otel’i nehrin doğu yakasında, Ramada Otel A.Ş. imkb Şehrin merkezindedir. [22]

Adana’da medya benzetilmiş acenteler Aracılığıyla yürütülmektedir Ettik ULUSAL. 1918’de yayınlanmaya başlanan Yeni Adana, Adana’nın en eski gazetelerinden OLUP Hâlâ yayın Hayatına devam etmektedir. [23] Ekspres, Toros Bölge A.Ş. gazeteleri hem Adana’da hem de Çukurova’da Hizmet veren Diğer benzetilmiş gazetelerdir. Çukurova TV, Adana’daki En Büyük yayın şirketidir. Kanal A, Akdeniz TV Kent TV Diğer Büyük yayın şirketleridir Ettik. Birçok Ulusal Gazetenin Bölgesel Yayımcılık merkezi Adana’da bulunmaktadır . Hürriyet gazetesinin eki Hürriyet Çukurova 48.000 tiraja Sahip tr Popüler Bölgesel gazetedir.

Ticaret [Dil | Kaynağı Dil]

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi
Güney Türkiye’deki ÖNDE gelen ticari merkezlerden biri Olan Şehir birçok şirketin Ettik kamu kuruluşunun Bölgesel müdürlüklerine ev sahipliği yapmaktadir. TÜYAP Sergisi iş konferanslarına ev sahipliği yapmakla Birlikte şu anda Çukurova’daki iş Meseleleri Konusunda ana buluşma noktasıdır Ettik FUARLAR ve Kongre Merkezi . [24] Akademiye Yönelik 2000 koltuklu Alper Akınoğlu Kongre Merkezi 2012 Yılında Çukurova Üniversitesi kampüsüne Açılması beklenmektedir. [25]

Dilberler Sekisi’ndeki ATO Tesisi

Hilton Otel
Adana Ticaret Odası (ATO) 1894 Yılında pamuk ticaretine Rehberlik etmek A.Ş. düzenlemek Için kurulmuş OLUP Türkiye’deki ilk ticaret odalarından biridir. Günümüzde bu ticaret odası 25,000’den Fazla Şirket üyesi, ve, buna ek Olarak iş hisseleri A.Ş. ONLAR adına destekçilere sahiptir. [26] Adana Ticaret Borsası, 1913’te kurulmuş OLUP tarım ürünlerinin çiftlik hayvanlarının ticaretini guvenli A.Ş. açık Bir biçimde düzenlemekle sorumludur. Borsanın şu anda 1.350 Vardır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nun Karşısında bulunmaktadır Ettik. üyesi 24 Nisan 2014 Tarihinde CUMHURBAsKANI Abdullah Gül’ün, Adana-Ceyhan istikameti, D 400 karayolu üzeri 11. KM’DE, temelini 72.000 M2 ‘lik Alanda yaptıkları yeni yerlerine 18 ay Sonra taşınacaklardır attıkları. [27]

Turizm Endüstrisi Seyhan Nehri’nin onu iki, yakasına Ettik Şehir MERKEZİNE Insa edilmekte Olan birçok otelle beraber gelişmektedir. Ceyhan A.Ş. Yumurtalık Konusunda cazip Bir Noktaya taşımıştır inşası Enerji Merkezli Sanayi Bölgeleri Olarak Kabil Edilmesi Adana’yı Otel’in bölgelerinin Sahil ilçelerinin. 4200 misafir KAPASİTELİ 29 Otel’in on iki yıl icinde ikiye katlanacaktır; Otel yataklarının Toplam Sayısı 8400’e yükselmektedir. [28] Şu Anda Şehrin 5 YILDIZLI Hayvanlar İÇİN UYGUN Hayvanlar için Uygun Otelleri Olan Hilton, Sheraton, Seyhan, Sürmeli, Şehrin batı ucundaki Anemon Hayvanlar İÇİN UYGUN Hayvanlar için Uygun Otelleri şu anda Insa Halinde Olan Türkmen, Şehir merkezindeki Ramada Divan Hayvanlar İÇİN UYGUN Otelleri Kullanıcı Tarafından tamamlanacaktır Ettik. [29]

TEMSA Diamond
Tarım [Dil | Kaynağı Dil]
Alüvyonların Getirdiği Verimli Toprakları NEDENİYLE senelerdir Bir cazibe merkezi olan, ülkenin en Verimli ovalarından Çukurova’da buğday, ayçiçeği, zeytin, nar, mısır, narenciye, muz, (portakal, turunç, mandalina limon ve) kivi, baklagiller, şekerkamışı, patates, domates, biber, marul, lahana, soğan, pirinç, soya, pamuk, üzüm, yerfıstığı, bakla, börülce, fasulye, hıyar, badem, karpuz, kavun, yenidünya gibi birçok Ürün üretilmektedir.Ama bu ürünlerin en Önemlisi pamuktur. Üretim klasik sulama sistemlerinden, YAĞMURLAMA (damla sulama) Teknolojisine geçilmektedir.

Hayvancılık [Dil | Kaynağı Dil]
. Tarım ile Birlikte hayvancılık da Coğrafi koşulların imkan vermesiye Adana ekonomisine Ülke ekonomisinin ortalamasının üstünde Katkı saglamaktadir Büyükbaş A.Ş. küçükbaş hayvancılığın yanı Sıra, Akdeniz’e kıyısı Bulunan Adana’nın ilçeleri Yumurtalık Karataş’ta deniz Mahsulleri Üretimi de önemli Diğer Diğer Bir Yer tutmaktadır Ettik.

Adana ili Genelinde hayvan mevcudu ilin Coğrafi durumu, iklim sartlari Tarımsal karakterine Göre degisiklik göstermektedir Ettik. Ova kısımlarında Tüm alanlar ekime ayrıldığından daha çok ahır hayvancılığı yapılmaktadır. Şehir MERKEZİNE YAKIN Yerlerde besi hayvancılığı, Tavukçuluk A.Ş. Ormanlık Yerlerde imkb koyun ziyaretinde keçi beslenmektedir Ettik dağlık.

Adana’dan komşu il ziyaretinde ülkelere Her Zaman hayvan sevkiyatı yapılmaktadır. Eklendi% 80 oranında Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinden canlı hayvan ürünlerinin Girişi yapılmaktadır Ettik Ettik. Yanında sıkıcıdır Özellikle Kurban Bayramı Döneminde bu oranın arttığı görülmektedir. Kaçak girişlerin engellenememesi Sağlıklı değerlere ulaşılmasını zorlaştırmaktadır . [30]

Madencilik [Dil | Kaynağı Dil]
Metalik madenler icinde krom, demir Adlı Ettik manganez, kurşun, çinko, enerji hammaddelerinden kömür A.Ş. Endüstriyel hammadde kaynaklarından kuvars, Kuvarsit, kil, Barit Ettik Ettik kireçtaşı kum agregası A.Ş. pomza bu zenginliklerin başında gelmektedir.

Krom Türkiye Genelinde 4. bölgeyi olusturan Adana ili, komşu Olduğu Mersin Hatay limanlan Sayesinde önemli Diğer Diğer İhraç potansiyeline sahiptir ettik madenciliğinde.

Bugüne Kadar maden Ürünleri icinde Adana’ya En Fazla döviz kazandıran kromitin oğlu yillarda düşen fiyatlari sebebiyle şu anda durma noktasında görünmesine Rağmen, Yakın gelecekte Kromit madenciliğinde Bir Yönetmeliği: Düzenleme beklenmektedir.

. Il İçindeki ikinci derecede öneme Sahip demir Ettik manganez de özellikle İsdemir Için üretilmektedir Oğlu yillarda yanlış Politikalar yüzünden ithal cevhere yönelen İsdemir’in yerli cevhere Gereken Önemi Vermesi kaçınılmaz OLUP, bu Sektörde Yönetmelik: Düzenleme olacağı beklenmektedir.

Tufanbeyli ilçe Sınırları icinde Yer Alan A.Ş. termik santral kurmaya Uygun’un 300 milyon tondan daha Büyük Bir rezerve Sahip Ortalama 1100-1300 kcal / kg’lık linyit Yatakları ihale AŞAMASINDADIR. Adana ili Için yine önemli Diğer Diğer miktarda kuvars kumu Kuvarsit Yatakları bulunmuş OLUP, Mersin’deki Anadolu Cam Sanayi, İzocam gibi sanayi kuruluşlarına uzun Süreli Potansiyel yaratmaktadır Ettik.

Kardiyo sekılde Kırmataş Teknolojisine Uygun Çok fazla kireçtaşı A.Ş. Beton agreası Bulunan Adana’da çok iyi Kalitede olmasa da Ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacak kil Yatakları da Mevcuttur. Adana il Sınırları icinde Türkiye rezervinin% 7,4’ünü olusturan pomza Yatakları da Geleceğe Yönelik önemli Diğer Diğer Bir hammaddedir.

SONUÇ Olarak 21. yüzyıla girerken, Adana SEKTÖRÜNDE de iddialı Olabilecek ziyaretinde Ülke ekonomisine Katkılar sağlayacak potansiyele sahiptir. Madencilik Kimya Sanayi A.Ş. limanından Enerji açığını kapatmak amacıyla Çevre Dostu Domestik YAKIT üretimine elverişli kaliteli kömür ithalatı da Adana il Sınırları içerisindeki Toros Gübre gerçekleştirilmektedir .. [31]

Kültür [Dil | Kaynağı Language]
Turizm [Dil | Kaynağı Dil]

Komana

Misis Mozaik Müzesi
2009 Yılında Adana’yı Ziyaret eden yabancı turist Sayısı 81.736 dır. [32] Eklendi Eklendi bunun% 50’sini almanlar,% 23’ünü KKTC vatandaşları, Hollandalılar 4’ünü %% 3’ünü İngilizler teşkil eder Ettik. Gelen turistlerin 80.702’si Şakirpaşa Havaalanı’ndan, 1.034’ü Botaş Limanı’ndan giriş yapmıştır.

Şehirde Turistik mekanlardan Bazıları:

Şehir merkezi
Taşköprü (Justinianus Roma Köprüsü)
Adana Arkeoloji Müzesi
Adana Etnografya Müzesi
Adana Atatürk Evi Müzesi
Adana Sinema Müzesi
Bebekli Kilise (italyan Katolik Kilisesi)
Adana Bedesteni
Büyük Saat
Yağ Camii
Adana Ulu Camii
Tarihi Kazancılar Çarşısı
Akkapı Şeyh Cemil Nardalı Konağı
Adana çevresi
Çiftehan Kaplıcaları
Karatepe -Aslantaş Milli Parkı
Aladağlar Milli Parkı
Yumurtalık Lagünü Milli Parkı
Akyayan gölü
Anavarza Antik Kenti Anavarza Kalesi A.Ş.
Comona (Şar) Antik Kenti
Misis Antik Kenti (Misis)
Misis Mozaik Müzesi
Magarsus Antik Kenti
Akören Kilisesi Antik Kenti A.Ş.
Antik A .S. Ceyhan-Sirkeli Höyüğü Muvattali Kabartması kenti
Yılankale
Toprakkale
Kozan (Sis) Kalesi Manastırı A.Ş.
Kurtkulağı Kervansarayı
Acısu Kaplıcaları Haruniye Termal Suyu A.Ş.
Çamlıyayla Kızıldağ yaylaları Ettik, Akçatekir, Bürücek, Aladağlar, Horzum, Fındıklı, Hamidiye, Asar, Asmacık , Armutoluk, Belemedik, Meydan
Ağyatan Kuş Cenneti Tuzla gölü en A.Ş.
indirimli OTELLER

Hilton Otel
Adana onu Ne Kadar Türkiye’nin Gelişmiş şehirlerinden biri olsa da Otel bakımından fakir şehirlerinden biridir. Fakat BBC muhabirine, SON ZAMANLARDA Çok fazla Otel yapımı A.Ş. İnşaatı dikkat çekmektedir. [33]

OTELLER MEVCUT:

– Divan Otel (5 *)

Büyük Sürmeli Otel (5 *)
HiltonSA (5 *)
Anemon indirimli oteller (5 *)
Seyhan Oteli (5 x)
, Adana Sheraton Otel hizmetleri (5 x) ziyaretinde
Adana Ramada Otel (4 *)
Grand Adanus Otel (4 *)
Mavi sürmeli Otel (4 *)
Erten Otel (4 *)
Türkmen Otel (İnşaat Halinde) (5 *)
İbis Otel (3x)
Yol-İş Uçak Oteli (3x)
Adana’da Park Otel (3x)
Premier Otel (4 *)
Adanava otel (4 *)
Çukurova Park otel (4 *)
İnci otel (4 *)
Park Royal otel (4 *)
Masel otel (4 *)
(4 *) Sedef oteli
(4 *) Ekinci Garden otel
Akdeniz otel (3x)
otel Bosnalı (tarihi bina)
Müzeler
Adana Arkeoloji Müzesi
Adana Etnografya Müzesi
Adana Atatürk Müzesi
Misis Mozaik Müzesi
Anavarza Antik Kenti A.Ş. Anavarza Kalesi (Kozan)
Şar (Comana) Antik Kenti (Tufanbeyli)
Misis Antik Kenti
Magarsus Antik Kenti (Karataş)
Ayas (Aigaiai) Antik Kenti
Akören Antik Kenti (Aladağ)
Sirkeli Höyüğü A.Ş. Muvattali Kabartması
tarihi yerler
Toprakkale (Misis)
Yılan Kale (Ceyhan)
Dumlu Kalesi (Ceyhan)
Tarihi Tepebağ Evleri (Adana)
Ramazanoğlu Konağı (Adana)
Kurtkulağı Kervansarayı (Ceyhan)
Hayriye Hanım Konağı (Reşatbey Adana)
Çarşı Türk Hamamı (Adana)
Büyüksaat Kulesi Adana Bedesteni A.Ş.
Taşköprü (Justinianus Roma Köprüsü) (Adana)
Kozan Kalesi Ettik Manastırı
Ulu Camii (Adana)
Hasan Ağa Camii (Adana)
Yağ Camii (Eski Kilise) (Adana)
Bebekli Kilise / Aziz Pavlus Kilises (Adana)
Yeşil Mescid ( Adana)
Lokman Hekim KÖPRÜSÜ (Misis)
Yaylalar
Aladağ Meydan Yaylası
Aladağ Ağcakise, Başpınar BICI Kosurga Yaylaları A.Ş.
Feke İnderesi Köyü Yaylası
Karaisalı Kızıldağ Yaylası
Kozan-Horzum Yaylası Çulluuşağı Yaylaları A.Ş.
Kozan Göller Yaylası
Pozantı- Akçatekir Yaylası
Pozantı-Eskikonacık yaylası
Pozantı-Armutoluğu Yaylası
Pozantı Fındıklı Köyü Yaylası
Pozantı Belemedik Yaylası
Pozantı Asar Yaylası
Saimbeyli Çatak Yaylası
Tufanbeyli Kürebeli Yaylası
Tufanbeyli Obruk Yaylası
Mimari [Dil | Kaynağı Dil]
Adana mimarisinin altın çağı Ramazanoğulları’nın Adana’yı başkenti Olarak seçtiği 16. yüzyıldır Ettik sonları 15 . Yüzyılın. Şehir o dönemde birçok yeni mahallelerin kurulmasıyla beraber süratle buyur. Adana’nın tarihi Açıdan dönüm Noktası sayılabilecek birçok Yapısı bu dönemde Insa edildiği Için Memlüklü Selçuklu mimarisi Adana’nın mimarlık Tarihinde önemli Diğer Diğer bir, yer tutar Ettik. Roma-Bizans Devri ‘ nde kalan tek eser Taşköprü OLUP birkac kamu binası Osmanlı hükümdarlığı sırasında sehre Insa edilmistir.

Tepebağ’daki Sıra evler
Tepebağ’ın tarihi mahallesindeki ilk imar Çalışmaları neolitik Çağa uzanır. Seyhan Nehri’nin karşısındaki tepede Bulunan Tepebağ’ın surlarla çevrilmesinin Ardından Taşköprü’nün uzağında kalmistir. VARLIKLI Bir Ermeni mahallesi Osmanlı Döneminde Ortaya çıkmıştır A.Ş. Tepebağ Şehrin Ermeni mimarisini tarihi evleri taşokullarıyla yansıtır Ettik. Günümüzde Tepebağ Bir arkeolojik parka çevrilmekte OLUP, arkeolojik kazıların yanında 18. yüzyıldan kalma evler restoranlara dönüştürülmektedir kafelere Ettik, edilip butik otellere geri Binaları Kamu Ettik.

Şehrin Içinden Geçen Seyhan nehri Üzerindeki köprülerden en dikkat çekeni 4. yüzyıldan kalma Bir Roman Olan Taşköprü’dür köprüsü. [34] 2007 Yılına Kadar motorlu araçlara açık Olan bu köprü dünyadaki en eski köprü unvanına sahipken Günümüzde sadece sadece sadece sadece yaya trafiğine bisiklet AÇIKTIR Ettik. Berlin-Bağdat Demiryolu Projesinin Bir Olan Demirköprü, 1912’de Insa edilen Bir tren köprüsüdür. Ayağı Şehir merkezinin güneyinde Bulunan . regülatör köprü imkb nehir suyu Için Bir regülatör Olarak Kullanılan Bir köprüdür Kardiyo ZAMANDA yayalara Tahsis edilen üç köprü de bulunmaktadır, bunlar; Seyhan Mustafakemalpaşa köprüleri, O-50 otoyolunun köprüsüdür ziyaretinde köprüsü metro Ettik.

1882 Yılında Adana valisi Tarafından İnşa edilen Büyük Saat, 32 metre yüksekliğiyle Türkiye’deki en uzun saat kulesidir. Fransız işgali sırasında Hasar görmüştür ama 1935’te yeniden insa edilmistir armasında sergilenmektedir Şehrin A.Ş .. Kazancılar Çarşısı, Büyük Saat civarında Kurulmuştur.

Ramazanoğlu Konağı, 1495 Yılında Halil Bey’in hükümdarlığı sırasında Insa edilmistir. Üç katlı Olan konak hem taş hem de tuğlayla örülmüştür Türkiye’deki en eski ev örneklerinden biri Olarak Kabil edilir Ettik. Ramazanoğlu Ailesinin Yaşadığı Yer Harem bölümüdür. Kalıntıları Günümüze ulaşamayan Selamlık bölümü imkb devlet işlerinin görüşüldüğü yerdi.

Tarafından INSA edilmistir Çarşı Hamamı, 1529’da Ramazanoğlu Piri Paşa A.Ş. Adana’daki En Büyük hamamdır. Beş kubbesi Bulunan hamamın iç bölümleri mermerle kaplanmıştır. Hamamın INSA edildiği yillarda değirmen çarkları kanallar Aracılığıyla hamama su taşınırdı Ettik. [35]

GİBİ. bulunur Irmak Hamamı, Roma hamamlarının kalıntıları Üzerine Ramazanoğlu Halil Bey Tarafından 1494’te Insa edilmistir]. Antik Seyhan Belediye Binası’nın yanında Suyu nehirden geldiği,, Için bu ismi almıştır. Şehirdeki Diğer tarihi Hamamlar imkb Mestenzade Hamamı Yeni Hamam’dır A.Ş ..

Camiler

Sabancı Merkez Camii
, Sabancı Merkez Camii tarihi Bir geçmişe Sahip olmamasına Rağmen Adana’da en çok Ziyaret edilen camidir, bunu sebebi de Orta Doğu’daki En Büyük camilerden biri olmasinin. 28.500 A açılmıştır Osmanlı Mimarisi’ne sadık kalınarak Insa edilen cami 1998 Yılında hizmete .S. kişiye Kadar kapasitesi Vardır. Caminin altı minaresi bulunmakla beraber Bunların çoğu yerin epey cogu yerin epey dördünün Yüksekliği 99 metredir. İbadet Ettik çapındadır kubbesi 32 metre 54 metre yüksektedir alanından. Seyhan Köprüsü’nün köşesinde Çukurova Nehri’nın batı kanadında bulunmaktadır Ettik. Bu sayede Geniş Bir alandan görülebilmektedir . [36]

1541 Yılında Ramazanoğlu devrinde külliye biçiminde Insa edilen Adana Ulu Camii imkb Medresesi ziyaretinde türbesiyle Adana’nın en çok ilgi gören ortaçağ mimarisine Sahip Bir yapısıdır. Pencerelerinin Etrafında göze çarpan süsleme sanatlarının yanı Sıra camide siyah beyaz mermer taşlarına rastlanır Ettik. Bunlar iç mekanda Kullanılan 16. yüzyıl İznik çiniciliği ile ünlüdür. Minarelerde imkb Kullanılan dik şemalarla Memlüklerin Etkisi görülmektedir.

Aziz James’in Kilisesi 1501 Yılında Ramazanoğlu Halil Bey Tarafından Camiye Yağ Camii çevrilmiştir. [37] İleriki 1525’te ZAMANLARDA Piri Mehmet Paşa Tarafından Camiye Bir minare A.Ş. 1558’de de bir medrese eklenmiştir. Camide Selçuklu mimarisi görülmekle beraber cami sarı taştan YAPILMIS Bir kapıya sahiptir.

Abdülrezzak antaki Tarafından 1724 Yılında Insa Yeni Camii edilen Günümüzde bazi kesimlerce Hâlâ antaki Cami Olarak anılmaktadır. Camide Memluk mimarisinin Etkisi görülmektedir. Cami dikdörtgen biçiminde Yapılmıştır ziyaretinde Güney cephesindeki duvarlarda taş işlemeciliği bulunmaktadır. [38]

Alemdar Mescidi, Şeyh Zülfi Mescidi, Kızıldağ Ramazanoğlu Camii, Hasan Ağa Camii (Çivi kullanılmadan Insa Edilmiş 16. Yüzyıl mimarisi) tarihi değere Sahip Diğer camiilerdeir.

Kiliseler
19. Yüzyılda Şehrin dört kilisesi :: 2 Ermeni, 1 Yunan 1 Latince A.Ş. Vardı. Bebekli Kilise 1870 Yılında İnşa Edilmiş OLUP 1915’e Kadar Bir Ermeni Kilisesi Olarak kullanıldı. Günümüzde imkb Şehrin Romalı Katolik kesimine Hizmet Vermektedir. Şehir 5 Ocak Meydanı’nda bulunmaktadır Merkezinde. Abidinpaşa Caddesi’nde imkb daha Büyük Bir Ermeni Kilisesi bulunurdu. [39] Cumhuriyet dönemi sırasında kilise yıkılıp Yerine Merkez Bankası, Kurulmuştur. Latin Kilisesi 1845 de Yılında Kuruköprü Alanında İnsa edilmistir A.Ş. 1924’de müzeye çevrilmiştir.

Parklar bahçeler A.Ş.

Merkez Park’ta Yürüyüş yolu
Adana, Büyük Bir Kısmı koruma Altına alınmış birçok parkı bahçeye ziyaretinde ev sahipliği yapmaktadir. [40] Şehrin Sahip oldugu ılıman iklim Sayesinde, parka Ettik bahçeler kış bakımına Ihtiyaç duymaksızın Tüm yıl açık kalabilmektedir.

Seyhan Nehri’nin Iki gezi patikaları Bulunan yakasında üzerinde Şehrin tamamından seyhan Havzası’nın en Güney Ucuna Kadar sürmektedir. ONU Gezi patikaları DAHA SONRA Seyhan Havzası’nın Güney kıyıları Boyunca devam eden Adnan Menderes Bulvarı’yla A.Ş. kesişmekte bulvarın Geniş kaldırımları, havzanın batı ucundaki patikaya Kadar uzanmaktadır. Eski yeni A.Ş. baraj Arasında bulunmakta Olan Dilberler Sekisi nehrin batı yakası Boyunca uzanmakta OLUP patikanın en Manzaralı bölümüdür. Eski barajın patikası Üzerinden Seyhan nehri’ni Geçen ziyaretinde sulama kanalının batı yakası Boyunca devam eden gezi patikaları doğu Yönünden Şehrin batı Ucuna Kadar uzanmaktadır. Bu patika yolunun Bazi kısımları henüz tamamlanmamıştır. Şehir İÇERİSİNDE birkac parkı bağlayan Yaklasik 30 km lik patika yolu bulunmaktadır.

yakasında Sabancı Camii’nin hemen kuzeyinde Bulunan 33 hektarlık Şehir parkıdır ziyaretinde Seyhan Nehri’nin ONU iki, Merkez Park ,. Açık Bir Alanda çok sayıda ağaç A.Ş. bitki türlerine ev sahipliği yapan Parkin manzarası Büyük ilgi çekmektedir. 2.100 koltuklu Amfitiyatro, bir Çin usulü bahçe ziyaretinde on iki kafesiyle Şehrin merkezi eğlence alanıdır. üzerinde AYRICA Parkta pek çok kürekçinin cazibe merkezi konumunda Bulunan Kürekçilik Kulübü Vardır.

Atatürk Parkı, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş 4.7 hektarlık Bir Şehir parkıdır. Merkezi Olarak ticari BÖLGEDE bulunmaktadır. Söz konusu parka Bir atatürk büstü Vardır AYRICA halka açık törenlere ev sahipliği yapmaktadir.

Süleyman Demirel Parkı, Özel Çalışmaları Için oluşturulmuş odunsu Bitkilerin canlı koleksyonunu bunyesinde bulunan Bulunan barındıran Büyük Bir botanik bahçedir. Araştırmacılarının Çukurova Üniversitesi Bu ağaç parkı AYRICA eğitim Amaçlı ya da Şehir Sakinleri Tarafından eğlence Amaçlı kullanmaktadır. Parkta 512 Vardır bitki Tur. [41]

İnönü Botanik Parkı, Adana Adalet Sarayı’nın bitişinde bulunmakta OLUP birçok Turde Çukurova çiçekleri Burada sergilenmektedir.

Çobandede Parkı, Seyhan Havzası’nın batı kıyısındaki 16.5 hektarlık Bir parktır. Bir tepede bulunmakta OLUP Havza A.Ş. çevresinin manzarasına sahiptir. Çoban Dede’nin mezarı bulunmaktadır ilerigelenlerinden AYRICA parkta Karslı Köyü’nün. ONUN insan Birçok mezarını ibadet etme ziyaretinde ona dua etmek Için Ziyaret etmektedir.

Yaşar Kemal’in Korusu, Seyhan Nehri’nin doğu yakasında Dilberler Sekisi’nin Karşısında Bulunan Bir Yürüyüş alanıdır. Aslen Çukurovalı Olan ünlü yazar Yaşar Kemal’in, adına yaptırılmıştır.

Çatalan Korusu, Çatalan A.Ş. Seyhan Havzaları Arasında eğlence alanıdır.

Dilberler Sekisi
Seyhan Nehri’nin batı yakasında (Seyhan) Bulunan seki, yürüyüş Parkuru A.Ş. semte Verilen genel reklam.

Dilberler Sekisi, Gece
Dilberler Sekisi, alüvyal tabanlı vadi Üzerindeki Seyhan Nehri’nin, yeniden canlanarak yatağını kazması neticesinde OLUŞAN yüksekte kalmış eski vadi tabanıdır. Türkiye’de Çeşitli ZAMANLARDA epirojenez görüldüğü Için vadiler Boyunca taraçalar da Görülür. Taraçalar biriktirme şekilleri olmakla Birlikte oluşumlarında akarsu aşındırması da Etkili Olmuştur.

Dilberler Sekisi, Seyhan nehri ‘nin zamanla yüzeyi aşındırarak sekil Verdiği teraslar olusturdugu Doğal Bir yapıdır Ettik. Nehir kenarında Bulunan bu bölge zamanla Çam, okaliptüs, salkım söğüt, palmiye Ettik rengarenk çiçeklerle yeşillendirilmiş ve nehir Yakınında şelalenin Bulunduğu Yaklasik 1.5 milyon metrekarelik Seyhan Vadisi Bir Rekreasyon kullanıcının kullanıcının alanı oluşturulmuştur. Sekide, yosun kokusuyla karışık Seyhan’ın kokusunu hissederek sabah yürüyüşleri akşam Gezileri yapılabilmektedir Ettik. AYRICA köprünün kolonlarında kim Olduğu bilinmeyen Graffiti sanatçıları Tarafından Yapılan imzalar bulunmaktadır.

Nehir kenarında, Seyhan Barajı ile Eski Baraj Arasındaki Yaklasik gezinti Parkuru bulunur Ettik Yürüyüş 5 kilometrelik Dilberler Sekisi. BURADAN, Gençlik Köprüsü ile Seyhan nehrinin Diğer yakasındaki Yaşar Kemal, Korusu’na bisikletle ya da yürüyerek geçmek mümkündür. Seki Sayesinde Kentin göbeğinde kentten apayrı, yeşil Ettik doğayla başbaşa zaman geçirilebilmektedir.

Sanat [Dil | Kaynağı Dil]

Tarihi Taşköprü’de Sanat Sergisi, Sabancı Tiyatro Festivali
Adana’daki ilk Şehir tiyatrosu Osmanlı yıllarında, 1880 Yılında, Ziya Paşa Tarafından Dağıtımı dağıtımı Kurulan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Adana Şehir Tiyatroları’dır BAĞLI. Devlet Tiyatroları Adana Sahnesi imkb 1981 yilindan beri sanatseverlere Çeşitli temsiller sunmaktadır.Plakalı. Klasik müzikseverler Için kentteki en önemli Diğer Diğer Kurum 1992’de Dağıtımı dağıtımı Kurulan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’dır. ONUN cuma akşamı onu cumartesi sabahı Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda klasik müzik konserleri düzenlemektedir. GİBİ. Orkestra
AYRICA bkz.:Adana’daki tiyatrolar

Altın Koza Film Festivali
Ana madde: Adana Altın Koza Film Festivali
Çukurova’nın ürünü pamuğu simgeleyen “Altın Koza Film Festivali” ilk kez 1969 Yılında ‘Altın Koza Film Şenliği’ Adıyla Adana Belediyesi A.Ş. Adana Sinema Kulübü öncülüğünde gerçekleştirildi [42]. Türk Film Arşivi’nin katkılarını da yanına alan Altın Koza Film Festivali, o Tarihten bu Yana onu yıl zenginleşen İçeriği ile sadece sadece sadece sadece Çukurova Bölgesi’nin Değil, Türkiye’nin en önemli Diğer Diğer kültür-sanat etkinliklerinden biri oldu. [43]

Şenlik, ilk kez düzenlendiği 1969 yilindan itibaren Türk sinemasına Verdiği ödüllerle destek olmaya başladı. Filmi ile En İyi Yönetmen En İyi Film birçok dallarında Altın Koza’yı evine götürürken, Fatma Girik, Ezo Gelin ile En İyi Kadın oyuncu birçok Kuyu Ilk yıl, Metin Erksan, , Yılmaz Güney, Seyyit Han ile En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine Sahip Olan ilk Altın A.Ş. Koza’lı Sanatçılar oldu.

1973 Yılına Kadar Şenlik beş kez sinemaseverlerle buluştu. Ancak Altın Koza, Ekonomik imkânsızlıklar NEDENİYLE onsekiz yıl sürecek Bir suskunluğa gömüldü. 1992 Yılında Adana Belediyesi, Adanalılar sanat dünyasından gelen “Altın Koza yeniden canlansın” ve talebini sonuçsuz bırakmayarak Şenliği, Türk sanat Dünyasına yeniden armağan etti . Altın Koza, bu sureçte Adana kültür-sanat yaşamındaki boşluğu doldurması gerektiğini düşünerek sinema şenliğini Bir kültür-sanat festivaline dönüştürdü.

Altın Koza Kültür Sanat Festivali A.Ş., 1992’de düzenlediği Ulusal Uzun Film Yarışması’nın yanı Sıra Türk Sineması’nın gelecegine de Sahip çıktı. A.Ş. da Programına sözlerine sözlerine ekledi Festivali, Öğrenci Filmleri Yarışması’nı Festivali oldu düzenleyen Türkiye’de ilk kez bu Alanda yarisma ettik. Düşünsel Çalışmaları Adanalı sanatseverlerin beğenisine Sundu ettik fotoğraf Altın Koza Kültür AYRICA resim, tiyatro, müzik, Sanat Festivali A.Ş ..

Kalamayan Büyükşehir Belediyesi Yönetimi A.Ş. o yıl Altın Koza bütçesini depremzedeler Için kullanarak Festivali düzenlememe kararı aldı. Duyarsız 1998’de Adana depremine 1999’da imkb Marmara depremi NEDENİYLE Ülkede Ulusal yas ilan Edilmesi Sonucu Festivali gerçekleştirilemedi. Festival bütçesi o yıl da Marmara depreminden Zarar gören depremzedelere aktarıldı .

1999 yılı itibarıyla Altın Koza Yila yayılan kültür sanat etkinlikleriyle devam etti. 7 Yıllık aradan sonra 12. Altın Koza Film, Kültür Sanat Festivali 2005 Yılında 31 Mayıs-05 Haziran tarihleri Arasında Yapıldı Ettik. 2005 yilindan bu yana kesintisiz devam eden Festivali, Programına eklediği ‘Dünya Sineması’ Ettik ‘Akdeniz Filmleri Seçkisi’ ile Uluslararası kimliğe bürünmüş ‘Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yarışması’ ile de bu kimliğini pekiştirmiştir.

Altın Koza Film Festivali, Akdeniz Ülkeleri’nin yanı Sıra Amerika Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya Kadar dünyanın, pek çok Ülkesinden filmi, sektörün onu Alanında görev yapan sinema profesyonelini Konuk eden Bir sinema platformu Haline gelmistir.

Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali
1998 yilindan onu yil Sabancı Vakfı itibaren, Kültür Devlet Tiyatroları A.Ş. işbirliğiyle Turizm Bakanlığı A.Ş. Ettik Düzenlenen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali Çerçevesinde çok sayıda yabancı ziyaretinde yerli Tiyatro Topluluğu oyunlarını sergilemektedir.

ONUN yıl Düzenlenen 1 ay süren tek Milletlerarası festivali olma özelliğine de Sahip festivali süresince sergilenen oyunları 20.000’e Yakın tiyatrosever izlemektedir Ettik. Festival oyunlar programındaki 2005 Yılına Kadar sadece sadece sadece sadece Adana’da sergilenirken, bu Oyunların Bir bölümü 2005 yilindan beri İstanbul’da Sabancı Üniversitesi gösteri Merkezi’nde de sahneye konmaktadır.

Uluslararası Hava Oyunları Festivali
18-19-20 Mayıs 2012 Tarihli Adana Uluslararası Hava Oyunları Festivali, Türkiye’de Düzenlenen ilk festivaldir sınıfında çok hafif motorlu hava araçları.

Uluslararası Engelli Gençlik Festivali
Uluslararası Engelli Gençlik Festivali, ONUN yıl dünyanın, Çeşitli ülkelerinden gelen konuklarıyla, Adana’da Düzenlenen Ettik renkli görüntülere sahne Olan Bir etkinliktir.

Portakal Çiçeği Karnavalı
olmak Üzere onu yıl kutlanmaya başlanmıştır yıl. A.Ş. 11 Nisan 2014 -13 Nisan 2014 tarihleri Arasında bu 2. si dünyanın, değişik ülkelerinden gelen misafirleri ile Adana’da çok renkli görüntüler sergilenmiş OLUP, Adana’nın tanıtımına çok Büyük Katkı saglamistir. [44]

Mutfak [Dil | Kaynağı Dil]

Dünyaca ünlü, Adana Kebabı
DÜNYANIN EN önemli Diğer Diğer mutfaklarından biri Olarak Kabil gören Ettik Geleneksel Türk Mutfağının Akdeniz A.Ş. birçok özelliğini İÇERİSİNDE barındıran Adana mutfak kültüründe; . acı, ekşi, narenciye, Deniz Ürünleri, Zeytinyağı yeşillikler Sıkça kullanılmaktadır Ettik Adana Mutfağı’nda Oldukca Önemli Bir malzemedir ziyaretinde mutfak ürünlerinin çoğunda kullanılmaktadır ettik ettik. Adana Mutfağı’nın en ünlü yemeği tabiki lezzetiyle Bağımlılık yapan , Dünyaca meşhur Adana kebabıdır. Kebap GENELLİKLE bol salata çeşidinin yanı sıra ile tüketilir şalgam yanındaki. Oğlu Lezzet Standartları getirilmiştir A.Ş. Adana Kebabı Olarak kebap satılmasına Çeşitli hijyen restoranlarda A.Ş. tescillenmiş Adana Kebabı Adana Ticaret Odası Tarafından yillarda. Adana Mutfağı’nın Diğer ünlü yemekleri imkb şunlardır:

Analı Kızlı
Kabak çintme
Şalgam suyu
Karakuş
Bici Bici (nişasta ile Yapılan tatlı A.Ş. buz)
Karsambaç (karlı tatlı)
yüksük Çorbası
Kısır
Mahluta çorbası
Sıkma
batırık Köftesi
Adana Kebap
Şırdan
Mansaf
Hamis
FATUS
Aşlama
Spor [Language | Kaynağı Dil]
Şehirde iki tane Bilinen takım bulunmaktadır . Bunlardan biri Adana Demirspor Diğeri Adanaspor’dur. Adanaspor Süper Lig’de Adana Demirspor imkb 1. Lig’de Mücadele etmektedir. 16.095 seyirci KAPASİTELİ 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Açılan oynamaktadır Her on iki takım da maçlarını 1938 Yılında hizmete. üzerinde 2014 Yılında yapımına başlanan yeni stadyumun 2016/2017 sezonuna yetişmesi planlanmaktadır. AYRICA Şehrin tek kadın futbol takımı Olan Adana İdman Yurdu da Kadınlar 1. Ligi’nde Mücadele etmektedir.

Şehrin basketbol kulüplerinden biri Olan BOTAŞ, TKBL’de Mücadele etmektedir. Takım, Türkiye Ligi Şampiyonu, Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu Türkiye Kupası Şampiyonu olmustur Ettik. Birçok defa Avrupa’da Türkiye’yi Temsil etme başarısı,, gösteren BOTAŞ Avrupa Kupası finalisti Olarak Avrupa da oğul oynayan ilk Türk’ün takımı olmustur. AYRICA Bir Diğer basketbol kulübü Olan Ceyhan Belediyesi’de TKBL’de Mücadele etmektedir.

Adana’nın Bir Diğer basketbol kulübü imkb Adanaspor’un basketbol şubesidir. Türkiye Basketbol 2.lig’in de Mücadele etmektedir.

1938 Yılında Adana Belediye başkanı Turhan Cemal Beriker Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Rıza A.Ş. Salih Saray’ın girişimleri ile Adana’da Bir yüzme havuzunun Yapılması Için karar verilmiştir. 1939 Yılında Yapılan Atatürk yüzme Havuzu’nun açılmasıyla Birlikte Adana’nın su sporundaki Büyük başarılarıda gelmeye Başlamıştır. Özellikle Adana Demirspor Kulübü yüzme sutopu takımı Türkiye’nin yetiştirdiği En Büyük sutopu oyuncusu Muharrem Gülergin’in 17 yıl hiç yenilmeden, önderliğinde Ettik 22 Yılda tek mağlubiyet alarak Toplamda 29 defa Türkiye şampiyonu olmustur. Bu takım İstanbul Türkiye’de “Yenilmez Armada” Olarak anılmıştır bütün, A.Ş .. Atatürk yüzme Havuzu’nda yetişen sporcular yüzmenin ONUN branşında Ettik onu MESAFEDE sayısız Türkiye Rekorları kırmışlardır. Mans Denizini birçok Ülke sporcuları yüzerek geçmiştir. Adana Demirsporlu Erdal Acet’indir rekor Ancak. Manş’ı ilk kez hem de bütün, zamanların en iyi derecesi ile Geçen Erdal Acet AYRICA 5 kez Milletlerarası İstanbul Maratonunu kazanmıştır.

Yönetim [Dil | Kaynağı Dil]
Ayrıca Bakınız: Adana’daki YAPILAŞMA Yapılaşma yerleşim yerleri listesi

Eski meclisi Şehrin
Adana şehri, Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları alan Olarak tanımlanmaktadır. Içerisindeki Bu alan, ilin dışındaki alanlar hariç Şehir meclisi etrafındaki 35 km 2’lik kullanıcının kullanıcının alanı kaplamaktadır. [45]

Şehir, 61 üyeli Adana İl Meclisi’nde 5 metropol Seçilmiş 33 ilçeden üye ile Temsil edilmektedir. [46] Iki tabakalı yapı Tarafından idare edilmektedir ilgili Belediye yönetimmi; METROL Belediyesi Üst katmanı, ilçe belediyeleri İMKB alt katmanı oluşturmaktadır. Sorumluluğunda Büyük yol A.Ş. belediyesinin yapımı İtfaiye Ettik geçişler, bakımı benzetilmiş, ziyaretinde parkların Büyükşehir hizmetlerini Vardır işletmek. [47]

İlçe belediyeleri imkb mahalle sokakları, Parkları, çöp toplama İşlemleri cenaze hizmetlerinden sorumludur Ettik. İlçe belediyeleri, en küçük yönetim Birimleri Olan mahallelere ayrılmaktadır.

Yapımı tamamlanan Adliye binasıyla sehre 2. ağır ceza, 1. çocuk, 4. sulh ceza ile 3. icra mahkemeleri Kuruldu. AYRICA 31 savcı 37 Hakim görev yapmaktadir Ettik Şehirde. [48]

| [Dil Yönetim YEREL Kaynağı Dil]
Şehirde 17 Ağustos 2011’de Hüseyin Avni Coş, Adana atanan Valisi Olarak sürdürdüğü görevini 23 Mayıs 2014’te yeni Yapılan Sonra Mustafa Büyük’e devretmiştir.Adana Büyükşehir Belediyesi’nde atamadan imkb Zihni Aldırmaz 17 Haziran 2010’dan beri görevini 30 Hüseyin Sözlü’ye devretmiştir Ardından Mart Yerel Seçimleri’nin sürdürdüğü. [49]

Adana Belediye Başkanları
İsim Görev Yılı
Said Efendi 1868-1870
Abdülkadir Efendi 1883-1884
Ahmet Tevfik Bey 1884-1886
Ramazanoğlu Kasım Bey 1890-1892
Debbağzade Hacı Ali Efendi 1892-1895
Ramazanoğlu Kasım Bey 1890-1892
Debbağzade Hacı Ali Efendi 1892-1895
İbrahim Rasih Efendi 1895-1899
Debbağzade Hacı Ali Efendi 1892-1895
Hacızade Ali Efendi 1895-1899
Suphi Paşa 1899-1903
Süleyman Vahit Efendi 1913-1915
Ramazanoğlu Tevfik Kadri Bey / 1918-1919 1906-1908
Diblanzade Mehmet Fuat Bey 1919-1922
Alimünif Bey 1922 1926
Turhan Cemal Beriker 1926-1938
Kasım Ener 1939-1946
Fazlı Meto 1946-1947
Hazım Savcı 1947-1950
Numan Güreli 1950-1951
Zahit Akdağ 1951-1954
Ali Bozdanoğlu 1955-1956
Galip Avşaroğlu 1956-1958
Daniş Arıkoğlu 1958-1959
Ali Sepici 1954 -1955 / 1959-1960 / 1963-1968
Erdoğan Özlüşen 1968-1973
1973 Ege Bağatur – 1977
Selahattin Çolak 1977-1980
Nuri Korkmaz 1980-1981
Ali Mehmet Kelecek 1981-1984
Aytaç Durak 1984-1989
Selahattin Çolak 1989-1994
Aytaç Durak 1994- 2010
Zihni Aldırmaz (Başkan Vekili) 2010-2014
Hüseyin Sözlü 2014-
Büyükşehir Belediyesi [Language | Kaynağı Dil]

Belediye binası
Adana Belediyesi, 1871 Yılında kurulmasına Rağmen Şehir Muhtesip sistemi ile 1877’ye Kadar Gözlüklü Süleyman Efendi Tarafından yönetilmeye devam edilmistir. , Ikinci kaymakam Kirkor Bezdikyan ilk Modern Bir belediye Yönetimi ardılı sinyor Artin ile Başlamıştır Ettik. Yollar genişletilmiş, Yollara parkı taşı döşenmiştir Ettik siper sistemi devreye sokulmuştur, daha da Önemlisi ilk belediye, Düzenlemeleri Girmiştir A.Ş. yürürlüğe Kanalizasyon. Cumhuriyetin kuruluşunun Ardından Büyük alt yapı Projeleri Tamamlanmış A.Ş. Şehrin kuzeyine planlanmış ilk mahalleler Insa edilmistir. Turhan Cemal Beriker bu 12 dönemde yıl Boyunca kaymakam ziyaretinde Vali Olarak Hizmet vermiştir. 1956’da Seyhan Barajı’nın tamamlanmasıyla Şehirde Büyük Gelişmeler meydana gelmiş Hatta Şehir, Logar sistemlerini kurmak konut alanlarını yol kamu Ettik Ettik alanlarına dönüştürmek gibi Büyük Ölçekli alt yapı projelerini Başlatan Dönemin başbakanı Adnan Menderes’in ilgisini çekmiştir. Yapımı Ettik bulvarların 1984’ten Günümüze Şehir manzarasında, büyük parkı ziyaretinde Seyhan Nehri’nin ıslahıyla önemli Diğer Diğer Değişikler olmustur. [50]

Yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi 1989’da kurulmuş belediye, büyükşehir belediyesi ziyaretinde ilçe belediyeleri olmak Üzere ikiye ayrılmıştır. DAHA SONRA Adana Belediyesi, büyükşehir belediyesi sıfatına Sahip olmuş yeni ziyaretinde on iki ilçe belediyesi Kurulmuştur üzerinde; Seyhan Yüreğir A.Ş. .. Karaisalı 2006’da sehre Dahil edilmişti, Çukurova A.Ş. Sarıçam ilçeleri sırasıyla Seyhan ziyaretinde Yüreğir ilçelerinin katılımıyla 2008’de Kurulmuştur. 3 Şubat 2012’de, Karataş Belediye Konseyi Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlanma hareketi Kabil edilmistir, Geçiş İşlemi tamamlandığında Karataş Şehrin sekizinci ilçesi OLACAKTIR uygulamasını Böylelikle Çevremdeki Kızlar uygulamasını Çevremdeki Kızlar. [51]

Büyükşehir belediyesi üç organdan oluşmaktadır; Büyükşehir Meclisi, Belediye Başkanı Encümen A.Ş .. . Belediye meclisleri Büyükşehir İlçelerin konseyinde ilçelerini Temsil etmek Için Üyelerinin beste Birini SEÇER Bu nedenle büyükşehir konseyi, 10’u Çukurova ilçesinden, 8’i Yüreğir’den, 8 ‘i Çukurova’dan, 6’sı Sarıçam’dan 2’si Karaisalı’dan seçmenler Tarafından Dogrudan seçilen büyükşehir belediye başkanı olmak 35 encümenden Üzere Ettik Ettik oluşmaktadır. [52] İcra kurulu Encümen olan, 5’i büyükşehir Encümeni Diğer 5’i de büyükşehir belediye başkanı Tarafından Büyükşehir Ettik salonuna seçilen yöneticilerden meydana gelmektedir. [53]

Aytaç Durak, Adana eski büyükşehir belediyesi başkanıdır beş dönem Hizmet Verdiği Için şu anda en uzun Süre Koltukta kalmış belediye başkanıdır Ettik. Ardından Durak iddianın Büyükşehir belediyesi Bağlı Bir encümenin ONUN Hakkında Ettiği sözlü Bir 28 Mart 2010’da İç İşleri Bakanlığı Tarafından belediye hizmetine oğul verilmiştir . [54] Encümen üyesi Zihni Aldırmaz, Soruşturmalar tamamlanana dek başkan vekili Olarak atanmıştır. 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına Hüseyin Sözlü seçilmiştir.

Ilçeler [Dil | Kaynağı Dil]
Ana madde: Adana’nın ilçeleri
Adana’da Toplam 15 ilçe bulunmaktadır.

Adana ili içersindeki ilçeleri
Seyhan Nehri’nin batı kanadında Yer alan Seyhan ilçesi Şehrin kültür iş merkezidir Ettik. D-400 devlet yolu (Şehir Sınırları İçerisinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı Olarak da Kabil edilir) KUZEY GÜNEY Şehri Ettik olmak Üzere ikiye bölen ekonomk Bir sınır Gibidir . Seyhan’nın D-400 karayolunun kuzeyinde Kalan Kısmı, Şehrin Ekonomik Olarak Gelişmiş yeridir. D-400 boyunca, OTELLER, kültür merkezleri ve Ticaret iş Binaları sıralanmaktadır Ettik. D-400’ün güneykısmında Kalan Şehrin eski Merkezi Geleneksel Modern ziyaretinde mağazaların Şehir sakinlerine sunulduğu pazar alanıdır. buranın Güneyi imkb düşük gelirle sakinlerin Tercih Ettiği Bir YAPILAŞMA yapılaşma yerleşim alanıdır.

Çukurova ilçesi
ilçesinin kuzeyinde Çukurova, Seyhan Seyhan Havzası’nın Modern Bir YAPILAŞMA Yapılaşma yerleşim alanıdır Bulunan güneyinde Ettik. İlçe, Şehrin 3.000 hektarlık az Verimli araziyi değerlendirmek Için dağınık şehri bu araziye yönlendirmek amacıyla 1980’lerin ortalarında planlanmıştır. Kuzeyindeki Yeni Adana göl sahili Boyunca uzanan villaları Turgut Özal’ın Açılan Yeni proje Olarak, Süleyman Demirel Kenan Evren Boyunca isimlendirilen Ettik çocuk bulvarları Ettik gösteren çok katlı apartman dairelerini bunyesinde bulunan Bulunan barındırmaktadır. [55]

Yüreğir ilçesi, nehrin doğu yakasında bulunmakta OLUP düşük gelirli birçok YAPILAŞMA Yapılaşma yerleşim Alanına Büyük’ün ölçekteki sanayii bölgelerine ev sahipliği yapmaktadir Ettik. Nehir uzerinde Yapılan yeni köprüler İlçe Sınırları içerisine metro Ettik hattının döşenmesiyle beraber Yüreğir gittikçe önem kazanmaya Başlamıştır. Adana Adalet Bakanlığı yeniden İlçeye dönmüş A. Ş. Kazım Karabekir mahallesine 47.5 hektarlık sağlık kampüsü Yapılması planlanmaktadır. [56] Sinanpaşa, Yavuzlar, Köpürülü A.Ş. Kışla mahallelerini modern yapılaşma Yapılaşma yerleşim alanlarına dönüştürecek kampsamlı Kentsel imar planı ilçede uygulanmaktadır. [57]

Sarıçam ilçesi, Yüreğir’in kuzeydoğusunda bulunmaktadır A.Ş. 2008 Yılında Adaha şehriyle birleştirilen eski belediyelerden oluşmaktadır. Tarih ve şunlardır Sarıçam’daki Bazi Büyük Kurum Kuruluşlar: Çukurova Üniversitesi, İncirlik Hava Üssü Sanayi Bölgesi A.Ş Organize ..

Karaisalı, Seyhan Havzası’nın kuzeyinde, Şehir merkezinin Dışında Bulunan Küçük Bir ilçedir. İlçenin Büyük’ün çoğunluğu Kırsal Alanda OLUP Seyhan nehri Boyunca uzanan eğlence alanlarına ziyaretinde kuzeydeki YÜKSEK alanlarda yazlıklara ev sahipliği yapar.

Mahalleler [Dil | Kaynağı Language]
mahalleler A.Ş. mahalle ihtiyar heyeti Tarafından yönetilen ilçe belediyeleri İÇERİSİNDE Yer Alan’ın yönetim birimleridir muhtarı. Mahalle Sakinleri Tarafından seçilmesine Rağmen muhtarın görev Yelpazesi kısıtlıdır, bu nedenle Yerel Hükümetin yöneticisi Olarak İşlev görür. Muhtar, mahallenin sorunlarini ilçe belediyesine duyurabilir ziyaretinde şehirdeki kamu kuruşlarının koordinasyonu Için kurulmuş şemsiye organizayonu Olan Adana Şehir Meclisi’nde koltuk sahibidir. [58] Mahalle yönetiminin ne Sosyal Hizmetler sağlasa ne de mahallede sorun Yaşayan sakinlerle ilgilenmeyişimin artırmak Için fona Sahip olsa da, birçok Şehir sakini, özellikle de düşük gelirli alanlardaki mahalleleriyle Kendilerini kimliklendirmektedir.

Şehirde 254 mahalle Vardır Toplamda. Seyhan’ın 99 mahallesi Vardır, 69’u Şehir Merkezi içerisinde, 30’u eski belediyeler ziyaretinde mahalleye dönüştürülen eski köylerdir. Yüreğir’in 99 mahallesi Vardır, 38’i Şehir Merkezinde 61’i Kırsal kesimdedir Ettik. Sarıçam’da 29 mahalle, Çukurova’da 16 mahalle Karaisalı 11 mahalle Vardır ilçesinde Ettik. Bir mahallenin Nüfusu, Şehir Merkezinde Veya Kırsal kesimde Olması Durumuna Göre 150’den 63,000’e Kadar degisiklik göstermektedir. [59] Çukurova ilçesindeki Bazi YERLER Başta olmak Üzere baz mahalleler neredeyse Bir ilçe Kadar Büyük oldugu icin sakinlerin Muhtare’de ulaşması Güçtür.

Tepebağ, Kayalıbağ, Kuruköprü, Ulucami, Sarıyakup Alidede, Adana’nın tarihi mahalleleridir Ettik. Cumhuriyet Döneminde planlanmış mahalleler Olan Reşatbey, Cemalpaşa, Kurtuluş Çınarlı A.Ş. şehirdeki Kültürel hayatın merkezidir. Güzelyalı, Karslılar Kurttepe A.Ş. Havzası’na bakan Manzaralı mahalleler arasındadır.

Eğitim [Dil | Kaynağı Dil]
Günümüzde Adana’da 514 Okul Öncesi Eğitim öğrenci 324,288 19644 720 okulunda İlköğretim Ettik kurumunda öğrenci eğitim görmektedir. [14] AYRICA 121 genel 100 ziyaretinde Şehirde meslek lisesi bulunmakta OLUP, bu liselerde Toplam 119.000 öğrenci eğitim hayatını sürdürmektedir.

AYRICA Adana’da önlisans lisans düzeyinde üniversite Öğrenimi gören kisi Sayısı 47.136 kişidir. [Kaynak belirtilmeli] A.Ş.

Şehirde 17 halk kitaplığından Bulunan onu sene 400.000 Ila 500.000 kisi faydalanmaktadır. [14]

Adana’da Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi A.Ş. GİBİ. Başkent Üniversitesi HİZMETİ Vermektedir yükseköğrenim.

Üniversiteler
Çukurova Üniversitesi
Adana Bilim A.Ş. Teknoloji Üniversitesi
Kanuni Üniversitesi
Altyapı [Dil | Kaynağı Language]
Ulaşım [Dil | Kaynağı Dil]
Demiryolu

Tren İstasyonu; Ziyapaşa
. Adana’ya ilk demiryolu hattı İngilizler Tarafından 1886 Yılında Kurulmuştur Adana-Mersin Arasındaki Hatta Günümüzde dizel lokomotifli trenlere ilaveten, raybüs Ettik DMU tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışmakta OLUP, Adana-Mersin Arasında günde karşılıklı 29’ar tren sefer yapmakta SEYAHAT süresi 45 dakikaya inmiştir Ettik. anahat trenleri Olarak imkb; İstanbul Haydarpaşa’ya İç Anadolu Mavi Treni; Ankara’ya Çukurova Mavi Treni, Kayseri’ye Erciyes Ekspresi Elazığ’a da Fırat Ekspresi yolcu taşımaktadır Ettik.

Karayolu
Otoyolla Adana’dan Ankara, Mersin, Gaziantep Hatay yönünde ulaşım mümkündür Ettik. D-400 Karayolu A.Ş. Milletlerarası TEM Otoyolu ile Adana`ya ulaşılır. Ankara’dan Aksaray, Pozantı Üzerinden 472 km, 873 km Üzerinden İzmir’den Afyon-Konya-Ereğli, İstanbul’dan Bolu, Ankara, Aksaray-Pozantı 909 km Sonra Adana`ya ulaşılabilir rotasıyla. Şehir MERKEZİNE 5 km Olan otobüs terminalinden Türkiye`nin onu Yerine otobüs seferleri düzenlenmektedir uzaklığı.

Havayolu
Şehrin hava Ulaşımı, yana Şakirpaşa Havalimanı’ndan sağlanır 1937 yilindan. Tanıştı IC Adana Havalimanı şapka DIS VE, Türkiye’de yolcu taşınması sıralamasında 7. Sırada Yer almaktadır gerçekleştiği seferlerinin Ettik. Havalimanı iç hatlardan İstanbul Atatürk Sabiha Gökçen ile Ankara-Esenboğa, İzmir Antalya Trabzon’a A.Ş. Ettik; ve Dış hatlardan KKTC-Lefkoşa Almanya’nın A.Ş. Bazi şehirlerine Dogrudan uçuşlar düzenlenmektedir. 2014 Yılında hizmete girmesi planlanan Çukurova Havalimanı’nın inşası devam etmektedir. Şehirde AYRICA askerî gayeli Olarak Kullanılan İncirlik Havaalanı da bulunmaktadır.

Denizyolu
Adana il Sınırları İçerisinde Milletlerarası benzin Ettik yük taşımacılığına açık Botaş Limanı Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır Ettik.

Şehir içi ulaşım
Şehir ulaşımında, Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri, Özel halk otobüsleri A.Ş. taksiler kullanılmaktadır Ettik dolmuşlar. AYRICA 14 km 13 istasyonu Bulunan Adana metrosu, 2010 Yılında hizmete açılmıştır uzerinde sıkıcıdır Ettik güzergahı. 2007’den Yana Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri, Özel halk otobüsleri Hafif Raylı Sistemleri’ni / Metroda Kentkart akıllı bilet Kartları kullanılmaktadır Ettik. met Adana Büyüksehir belediyesi, 229 otobüsten OLUŞAN Bir filoyla Şehir icinde Hizmet Vermektedir.

Sağlık [Dil | Kaynağı Dil]
. Adana’da birçok kamu Özel hastahane yürütmektedir hizmetlerini sağlık poliklinik Ettik Ettik Bunların çoğu yerin epey cogu yerin epey başlıcaları aşağıdaki Gibidir.

Acıbadem Hastahanesi
Adana Asker Hastahanesi
Adana Devlet Hastahanesi
Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi A.Ş.
Başkent Üniversitesi Kışla Hastahanesi
Başkent Üniversitesi Seyhan Hastahanesi
Başkent Üniversitesi Yüreğir Hastahanesi
BSK Metropark Hastanesi
Can Hastahanesi
Çocuk Hastanesi
Çukurova Devlet Hastahanesi
Çukurova Göz Hastahanesi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastahanesi
Galeria Kulak Burun Boğaz Hastahanesi
Göğüs Hastahanesi
Kadın Doğum Hastahanesi
Maya Göz Kliniği
Metro Hastahanesi
Numune Eğitim Araştırma Hastahanesi A.Ş.
Ortadoğu Hastahanesi
Ortopedia Hastanesi
Özel Adana Hastahanesi
Seyhan Uygulama ve Eğitim Hastahanesi A.Ş.


Google+sitemap

web tasarim SITE EKLE Moloz Hattı URL web TR firma rehberi google reklam link ekleFirma Rehberi otomatik sanziman web sitesi Link EkleUrl EkleGoogle Adwords.web sitesi tasarim...web tasarimi..Bursa Oto KiralamaBursa Rent A Car Şehirler Arası Nakliyat